عمل جراحی پیوند پای قطع شده در بیمارستان طالقانی مشهد با موفقیت انجام شد

عمل جراحی پیوند پای قطع شده در بیمارستان طالقانی مشهد با موفقیت انجام شد


سعیده صباغ سجادیه، رئیس بیمارستان طالقانی مشهد گفت: یک آقای 64 ساله ساکن اطراف مشهد که به علت برخورد
 اره برقی به پای چپ در زمان هرس درختان دچار قطع استخوان از ناحیه مچ شده بود، در بیمارستان طالقانی تحت عمل جراحی پیوند عضو قرار گرفت.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه