ابطال ۳۲۰ مصوبه و دستورالعمل متناقض حوزه معدن با هدف فسادزدایی

ابطال ۳۲۰ مصوبه و دستورالعمل متناقض حوزه معدن با هدف فسادزدایی


وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابطال ۳۲۰ مصوبه، بخشنامه و دستورالعمل بعضاً متناقض حوزه معدن خبر داد و گفت: برخی از این مصوبات و بخشنامه‌ها می‌توانستند منشأ رانت و فساد باشند و این ۳۲۰ مورد را یکپارچه کردیم و دیگر هیچ پنهان و پیدایی وجود ندارد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه