بازگشت مخاطب به تلویزیون با تله‌تئاتر

بازگشت مخاطب به تلویزیون با تله‌تئاتر


محمد رحمانیان، کارگردان تئائر که تجربه ساخت تله‌تئاترهای خوبی برای تلویزیون دارد به ایسنا گفت: حدود ۱۳سال است که ساختار تله‌تئاتر از تلویزیون حذف شده است. تلویزیون نیز نسبت به شرایط موجود آگاه نیست و دنبال نجات نمی‌گردد ولی می‌توان گفت بازگشت تله‌تئاتر، مخاطبان ریخته شده تلویزیون را بازمی‌گرداند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه