لقب باب‌الحوائج را چه کسی به امام کاظم(ع) داده است؟

لقب باب‌الحوائج را چه کسی به امام کاظم(ع) داده است؟

باب‌الحوائج به معنی راه رسیدن به حاجت‌هاست.

این لقب از القاب امام موسی کاظم(ع) و حضرت عباس(ع)است که در میان مردم به خاطر برآورده شدن حاجاتشان توسط ایشان، به این لقب مشهور شده‌اند و ریشه روایی ندارد. برخی حضرت علی اصغر(ع) را نیز ملقب به باب‌الحوائج دانسته‌اند. در کتاب‌های شیعه و اهل‌سنت درباره انتساب این لقب برای آن حضرات تصریح شده است:
در کتاب شرح منهاج الکرامه از ابن‌جوزی در مورد امام موسی کاظم(ع) نقل شده: ... و هو المعروف بباب‌الحوائج لانه ما خاب المتوسل به فی قضاء حاجته قطّ؛  او (امام کاظم) به باب‌الحوائج معروف است چون هیچ توسل‌کننده‌ای در برآورده شدن خواسته‌اش از او ناامید نشده است.
در کتاب شرح احقاق الحق از ابن صالحه نیز نقل شده که در مورد امام گفته است: ...و یُعرف بالعراق بباب‌الحوائج الی الله لنحج مطالب المتوسلین الی الله تعالی به؛ (امام کاظم) در عراق به‌خاطر برآورده شدن خواسته‌های متوسلان به ایشان از خداوند به باب‌الحوائج مشهور است.
کتاب شهداء اهل‌البیت در مورد حضرت عباس(ع) آورده است: ...و هو من اکثر القابه شیوعا و انتشاراً بین الناس فقد آمنوا و ایقنوا انّه ما قصده ذو حاجه بنیه خالصه الاّ قضی الله حاجته؛ لقب باب‌الحوائج از شایع‌ترین و مشهورترین لقب‌های ایشان در بین مردم است و به تحقیق می‌دانند و یقین دارند هیچ حاجتمندی با نیت خالص به ایشان مراجعه نکرده مگر اینکه خدا حاجتش را برآورده کرده است.

آیا حدیث زنده شدن تصویر شیر توسط امام کاظم(ع) در مجلس هارون‌الرشید معتبر و صحیح است؟
زنده شدن تصویر شیر به امر امام کاظم(ع) مضمون روایتی است که در کتاب الامالیِ شیخ صدوق ذکر شده و از نظر سند، صحیح و معتبر دانسته شده است. رجال‌شناسان شیعه همه راویان در سلسله سند این روایت را ثقه و مورد اطمینان دانسته‌اند.
بر اساس این روایت، امام کاظم(ع) تصویر شیری را در مجلس هارون‌الرشید زنده کرد و شیر، ساحری را که به دستور هارون برای تمسخر امام(ع)‌ آمده بود بلعید. هارون قصد داشت با استفاده از ساحر، جایگاه امام(ع) را پایین بیاورد؛ ولی امام(ع) با نشان دادن کرامت زنده کردن تصویر شیر، حربه‌ای را که هارون دنبال او بود خنثی کرد.
عالمان شیعه معتقدند در جایی که ممکن است با عوام‌فریبی، باطل جای حقیقت را بگیرد و جایگاه امامت نزد مردم سست شود، امام(ع) می‌تواند با اجازه خدا نشانه‌ای بیاورد تا حقیقت روشن شود.

زیارت امام کاظم(ع) چه فضیلتی دارد؟

ابن قولويه از امام رضا(ع) نقل كرده كه فرمود: زيارت قبر پدرم، موسی بن جعفر(ع) مانند زيارت قبر حسين(ع) است.
در روايت ديگری از امام رضا(ع) آمده: كسی كه قبر پدرم را در بغداد زيارت كند، مانند كسی است كه پيامبر خدا(ص) و اميرمؤمنان(ع) را زيارت نموده، منتها زيارت پيامبر خدا(ص) و اميرمؤمنان(ع) فضيلت و برتری دارد.
شيخ طوسی از محمد بن سنان گزارش كرده: از امام رضا(ع) پرسيدم: ثواب كسی كه پدر شما را زيارت كند چيست؟ فرمود: «پاداش او بهشت است؛ پس آن بزرگوار را زيارت كن».

منبع: پایگاه حدیث نت

برچسب ها :
ارسال دیدگاه