ادعیه رضوی و ابعاد تمدنی آن

ادعیه رضوی و ابعاد تمدنی آن

طرح پژوهشی «ادعیه رضوی و ابعاد تمدنی آن» با هدف دستیابی به ابعاد تمدنی در ساحت ادعیه رضوی توسط پژوهشگران گروه مفاخر و انساب بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در حال انجام است. 
پژوهشگر گروه مفاخر و انساب بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی با تبیین هدف کلی اجرای این طرح گفت: این طرح با محوریت کلیدواژه‌های تمدن و ادعیه و نیایش‌های رضوی درصدد آن است که در روشی تحلیلی و رویکردی پدیدارشناسانه به جوهره و ذات کلیدواژه‌های مورد بحث دست یابد.
 حجت‌الاسلام پاکدامن افزود: در این پژوهش هدف این است مطابق با رویکرد پدیدارشناسی، نخست در نظام معرفتی مبتنی بر داده‌های علمی و پژوهشی بین‌الادیانی و به ویژه از کاربست داده‌های وحیانی، دینی، روایی، اسلامی و شیعی به شناخت جوهره دو کلیدواژه «دعا» و «تمدن» دست پیدا کنیم. متأسفانه در این مقوله نگاه به ادعیه رضوی تاکنون مورد توجه نبوده است از همین رو نیاز به رویکرد جدیدی بود که بتوانیم به ذات و جوهره اصل دعا پی ببریم و اصل مقوله تمدن‌شناسی را بشناسیم تا از نسبت‌سنجی میان مقوله «دعا» و «تمدن» و کارکرد بین این دو به نتایجی قابل ارائه برسیم.
وی ادامه داد: در این پژوهش سعی شده است سرفصل‌ها، فاکتورها و مؤلفه‌های موجود در ادعیه رضوی را به صورت کاربردی، دقیق و در روشی تحلیلی و توصیفی با رویکردی الهیاتی بیان کنیم.
با شناسایی و کشف چیستی و همچنین ذات دعا و جوهره تمدن باید به این مهم دست یابیم که درصدد معرفی کدام «تمدن» به عنوان الگو هستیم و این نکته بسیار اهمیت دارد که ادعیه رضوی که بیانگر بخشی از میراث و تمدن رضوی است در چه جایگاهی قرار دارد و آیا می‌تواند به ما در ارائه شفاف‌تر تمدن نوین اسلامی مددرسان باشد یا خیر؟
این پژوهشگر خاطرنشان کرد: معتقدیم ادعیه رضوی به مثابه بخشی از منظومه تراث رضوی در کنار روایت‌های رضوی مکمل یکدیگرند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه