کاهش ۵۰ درصدی شکایات پزشکی در بحران کرونا

کاهش ۵۰ درصدی شکایات پزشکی در بحران کرونا

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی به ایسنا ‌گفت: سال گذشته در دادسرای انتظامی کل کشور حدود ۳هزار شکایت در حوزه پزشکی مطرح شده که این شکایات عمدتاً مربوط به مواردی بوده که به دلیل ذات تخصص و بیماری، احتمال آسیب به بیمار بیشتر بوده است، نه اینکه لزوماً قصور پزشکی در این گروه 
بیشتر باشد.
محمدرضا خردمند افزود: تعداد شکایت سال 99 به دلیل شیوع کرونا تقریباً نسبت به سال 98 نصف شده است زیرا مردم کمتر برای بیماری‌های غیر اورژانس به پزشکان مراجعه کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت میزان شکایات پزشکی سال ۱۳۹۹ حدود۵۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است به طوری که سال ۱۳۹۸ حدود 7هزار شکایت و سال ۱۳۹۹ حدود 3هزار شکایت ثبت شده است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه