نهادهای نظارتی جادوگرهای فوتبال را جمع کنند

نهادهای نظارتی جادوگرهای فوتبال را جمع کنند

رضا چلنگر مترجم سرمربی اسبق تیم ملی حقایق عجیبی را در خصوص تلاش رمال معروف برای نزدیک شدن به برانکو افشا کرد.

من به او مراجعه نکردم. در واقع من را مراجعه دادند! البته اجباری نبود. برخی از دوستی و رابطه من سوءاستفاده کردند.
  خاک بر سر کسی که مشرک شود. این برای خدا شریک آوردن است. یعنی من به خدا اعتماد ندارم. ناامیدی از خدا گناه کبیره است.
 خاک بر سر مسئولی کنند که مشرک است. دوست دارم همه ببینند و بشنوند. این چه اوضاع شرم‌آوری است که راه افتاده است؟ آیا چنین فردی را نمی‌توانند بگیرند و جمع و جور کنند؟ مگر این موارد خلاف اسلام و اصول‌ دین نیست؟ آیا این‌ها نشانه بی‌دینی نیست؟ روی آوردن به این مسائل یعنی من به خدا اعتقاد ندارم. یعنی در کنار خدا قدرتی هست که من او را به رسمیت می‌شناسم. رواج این مسائل برای ما خجالت‌آور و شرم‌آور نیست؟ اگر این مسائلی که می‌گویید واقعیت داشته باشد، باید آن آدم را اعدام کرد. فقط اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات می‌توانند این اوضاع را جمع کنند.
 امیدوارم این موضوع از جانب نهادهای نظارتی سفت و سخت پیگیری و جمع شود.
 متأسفانه درست است چون عده‌ای ناکارآمد بر رأس کار هستند. من هم مسائلی را شنیده‌ام. کسی هم منکر نیست. در قرآن هم از سحر، جادو و چشم بد صحبت شده اما خود قرآن با این مسائل مبارزه می‌کند. ما آیه «وان یکاد» را داریم. از بچگی مادرانمان به ما یاد داده‌اند که دروغگو دشمن خداست. واقعاً این شرایط زشت است و قباحت دارد. باید با این اشخاص به صورت جدی و علنی مبارزه شود تا مردم ببینند. این فساد جلو چشم همه است و جدیداً هم مسئله حادتر شده. این افراد علناً جولان می‌دهند.

ارسال دیدگاه