بدون تیتر

بدون تیتر

 الحشدالشعبی حمله داعش را در نزدیک منطقه مقدادیه شمال شرق استان دیالی در شرق عراق و هم مرز با ایران ناکام گذاشت.
 دولت آلمان تصمیم گرفته برای مقابله با پیری جمعیت و کمبود نیروی کار جوان در بخش‌های کلیدی، سالانه 400 هزار کارگر ماهر از خارج جذب کند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه