رونق دوباره نگارخانه‌ها در هفته دوم آذرماه

رونق دوباره نگارخانه‌ها در هفته دوم آذرماه

آرتیبیشن: نمایشگاه آثار علی اکبر صنعتی با عنوان «آن درختان، آن مردمان» تا ۱۴ آذر
آرگو: نمایشگاه آثار محسن وزیری مقدم با عنوان «پروژه تحقق نیافته» تا ۲۲ بهمن
ثالث: نمایشگاه گرافیتی‌های محسن دایی نبی تا ۲۳ آذر
شکوه: نمایشگاه آثار پردیس شفیعیون با عنوان «خاطرات فصل سرد» تا ۱۶ آذر
کهفی: نمایشگاه گروهی خوشنویسان جوان تا ۹ آذر
نقش‌نگار: نمایشگاه آثار بهزاد شیشه‌گران تا ۱۴ آذر
نیان: نمایشگاه آثار مریم طباطبایی با عنوان «میان تاریکی» تا ۲۲ آذر
گل‌های داوودی: نمایشگاه گروهی «اوژن» تا ۱۰ آذر.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه