مهاجرت از روستا نتیجه ناکارآمدی «مدیریت سرزمین»
دغدغه‌های امروز

آمارها حاکی است از سال ۱۳۳۵ تا دهه ۹۰حدود ۴۰ هزار روستا متروکه شده‌اند؛ به طوری که سهم جمعیت روستایی از ٣٩ درصد در سال ۱۳۷۵ به ٢٩ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

کیومرث سرمدی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

ناکارآمدی وزارت ورزش و جوانان در بهبود وضعیت حوزه امور اجتماعی به‌ویژه جوانان عمده‌ترین دلیل ارائه طرح تشکیل وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان است.