کتاب «موافقت معنایی» منتشر شد

به همت بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی

کتاب «موافقت معنایی» منتشر شد

کتاب «موافقت معنایی» از سوی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی منتشر و روانه بازار کتاب شد.
به گزارش آستان‌نیوز، این اثر نوشته علیرضا قائمی‌نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص یکی از مهم‌ترین معیارهای پذیرش حدیث یعنی موافقت آن با آیات قرآن نوشته شده است. در این اثر، نخست این نظریه مطرح شده که مراد از این موافقت «موافقت معنایی» است که به کمک اصول و قواعد معناشناسی نوین می‌توان بدان دست یافت. سپس با توجه به سه جریان کلی در زبان‌شناسی قرن بیستم؛ یعنی زبان‌شناسی گشتاری زایشی، زبان‌شناسی نقش‌گرا و زبان‌شناسی شناختی، موافقت‌ها در سه دسته کلی گشتاری و تعبیری(شناختی) و فرانقشی جای داده شده و براساس هر یک از این جریان‌ها تعدادی از اقسام موافقت معنایی با ذکر نمونه‌هایی از روایت‌ها تحلیل شده‌اند. همچنین در ادامه اقسام موافقت در پیش‌فرض‌ها و لوازم معنایی مورد توجه قرار گرفته‌اند.
اثر حاضر نکات تطبیقی فراوانی در خصوص مباحث زبان‌شناسی، علم اصول و دیگر زمینه‌های علوم اسلامی دربردارد و برنامه‌ای پژوهشی درباره نسبت‌سنجی زبان‌شناختی روایات با آیات به دست می‌دهد که می‌توان به کمک آن تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه انجام داد. 

ارسال دیدگاه