تأکید مجالس کشورهای اسلامی بر حمایت از فلسطین

مجلس

تأکید مجالس کشورهای اسلامی بر حمایت از فلسطین

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس  با اشاره به نشست اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی بر حمایت اعضا از حقوق مردم فلسطین تأکید کرد. به گزارش خانه ملت، مرتضی آقاتهرانی با اشاره به حضور هیئت پارلمانی ایران در نشست اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (PUIC)  در شهر مادرید اسپانیا  توضیح داد: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این نشست، مسئله فلسطین و ضرورت حمایت پارلمان‌ها از وضعیت فلسطینیان بود؛ موضوع دیگر هم لزوم رعایت حقوق انسانی مهاجران و جلوگیری از انتشار اخبار نادرست بود.

ارسال دیدگاه