ابن آدم! انّک میت و مبعوث و موقوف بین یدی الله عزوجل مسؤول، فاعدّ له جواباً

ابن آدم! انّک میت و مبعوث و موقوف بین یدی الله عزوجل مسؤول، فاعدّ له جواباً


​​​​​​​اى فرزند آدم! توخواهى مُرد و سپس محشور مى شوى و در پیشگاه خداوند متعال برای سؤال و جواب احضار می شوی، پس جوابى قانع کننده وکامل آماده کن.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه