فروش انسولین قلمی بدون نسخه تخلف است

فروش انسولین قلمی بدون نسخه تخلف است

مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو گفت: داروهای برند و ژنریک انسولین قلمی تأمین شده و تولید داخلی برخی از انواع آن افزایش داشته است.


به گزارش باشگاه خبرنگاران، پیکانپور گفت: انسولین قلمی نیز مانند سایر داروها زیر پوشش بیمه است و بر اساس طرح دارویار از مسیر نسخه الکترونیک، میزان هزینه پرداختی بیمار تغییری نداشته است.
به گفته وی فروش انسولین قلمی بدون نسخه پزشک و به صورت آزاد، تخلف بوده و وقتی دارو از مسیر نسخه تهیه نشود، مشمول پوشش بیمه نخواهد بود. وی افزود: در حال حاضر داروهای برند و ژنریک انسولین قلمی تأمین شده و تولید کننده‌های داخلی نیز تولید برخی از انواع انسولین قلمی خود را بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، افزایش داده‌اند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه