شکوفایی صنایع دفاعی در دوره تحریم‌ها

شکوفایی صنایع دفاعی در دوره تحریم‌ها


رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: تحریم‌ها موجب شد گروه‌های فناور و صنعتی دفاعی این نیاز‌ها را به دستور کار تولید تبدیل کنند. اسلامی افزود: یکی از نیازمندی‌های مهم در دوران جنگ، تأمین مهمات بود. به همین منظور ظرفیت این صنایع گسترش همه‌جانبه پیدا کرد تا بتواند این نیاز‌ها را تولید و تأمین کند. البته ظرفیت خط تولید محدود بود و وقتی سال 59 را با سال 67 مقایسه کنید مشاهده می‌کنید تولید مهمات رشد چشمگیری 
داشته است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه