رایت الخیر کلّه قداجتمع فی قطع الطمع عما فی ایدی الناس

رایت الخیر کلّه قداجتمع فی قطع الطمع عما فی ایدی الناس


همه خوبىهارا در بريدن طمع از آنچه در دست مردم است ، ديدم.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه