قالیباف: شفافیت فقط مختص مجلس نیست

مجلس

قالیباف: شفافیت فقط مختص مجلس نیست

رئیس مجلس با تأکید بر اینکه شفافیت یکی از وعده های انتخاباتی او در انتخابات مجلس یازدهم بوده، گفت: با صراحت می گویم مجلس را شفاف می‎کنیم. به گزارش فارس محمدباقر قالیباف که در کنگره همفکری بسیج سخنرانی می کرد، تصریح کرد: مجلس شفاف خواهد شد اما این را باید تأکید کرد که شفافیت مختص مجلس نیست و شفاف سازی باید در همه حوزه ها و دستگاه ها اتفاق بیفتد. اما مجلس باید از خود شروع کند و گام اول را خودش بردارد. 

ارسال دیدگاه