از دغدغه فلسطین تا تشرف به تشیع
ماجرای جوانی که دوست نداشت فرزندانش در غرب بزرگ شوند

تازه مسلمان کانادایی می‌گوید: زندگی در شهر معنوی قم و درس طلبگی خواندن مرا غرق فرهنگ و معنویت این محیط کرده است و نمی‌خواستم در آینده فرزندانم در غرب بزرگ شوند، برای همین تصمیم به مهاجرت گرفتم.

از غربت غرب به آغوش وطن
بازگشت ایرانیان خارج از کشور با راه‌اندازی سامانه‌ای توسط وزارت امور خارجه تسهیل شد

فراهم کردن زمینه‌ها برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور از جمله محورهایی است که سران سه قوه در ماه‌های اخیر به مناسبت‌های گوناگون و به شکل بی‌سابقه‌ای به آن تصریح کرده‌اند تا جایی که این مقابله رسمی با ایران‌هراسی دشمنان، واکنش مستقیم مقامات آمریکایی را به دنبال داشته است.