ظرفیت‌های کمیسیون اصل ۹۰ شناخته نشده است

ظرفیت‌های کمیسیون اصل ۹۰ شناخته نشده است

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: ظرفیت‌های اصل ۹۰ همچنان ناشناخته است و خیلی از مسئولان از این ظرفیت خبر ندارند. در کمیسیون اصل ۹۰ ظرفیت پاسخگویی وجود دارد ولی به دلیل ناشناخته بودن این اصل این ظرفیت نادیده گرفته می‌شود. حسن شجاعی افزود: باید مدارک و مستندات کامل را جمع‌آوری کنیم تا قضات با دست باز حکم در خصوص پرونده صادر کنند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه