واکسن رایگان حتی برای مهاجران
ایران اسلامی با وجود تحریم‌ها منتظر کمک‌های سازمان ملل نمانده و تاکنون 2 میلیون دز واکسن کرونا به اتباع خارجی تزریق کرده است

عزم کشورمان برای مقابله با همه‌گیری کرونا جدی است. وزارت بهداشت و درمان برای تحقق این مهم واکسینه کردن 85 درصد افراد جامعه را جزو اهداف خود اعلام کرده است.