راه‌آهن خواف -هرات در تونل موانع
چرا دومین پروژه‌ ریلی شرق راه‌اندازی نمی‌شود؟

با قدرت گرفتن گروه طالبان در افغانستان مناسبات و گفت‌وگوهای بین دو کشور هم در خصوص راه‌آهن خواف -هرات که پیش از این در جریان بود متوقف شد و معلوم نیست چه وقت مذاکرات دوباره از سر گرفته شود.

راه‌آهن خواف -هرات در تونل موانع
چرا دومین پروژه‌ ریلی شرق راه‌اندازی نمی‌شود؟

با قدرت گرفتن گروه طالبان در افغانستان مناسبات و گفت‌وگوهای بین دو کشور هم در خصوص راه‌آهن خواف -هرات که پیش از این در جریان بود متوقف شد و معلوم نیست چه وقت مذاکرات دوباره از سر گرفته شود.