از غربت غرب به آغوش وطن
بازگشت ایرانیان خارج از کشور با راه‌اندازی سامانه‌ای توسط وزارت امور خارجه تسهیل شد

امید ادیب فراهم کردن زمینه‌ها برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور از جمله محورهایی است که سران سه قوه در ماه‌های اخیر به مناسبت‌های گوناگون و به شکل بی‌سابقه‌ای به آن تصریح کرده‌اند تا جایی که این مقابله رسمی با ایران‌هراسی دشمنان، واکنش مستقیم مقامات آمریکایی را به دنبال داشته است.

از غربت غرب به آغوش وطن
بازگشت ایرانیان خارج از کشور با راه‌اندازی سامانه‌ای توسط وزارت امور خارجه تسهیل شد

فراهم کردن زمینه‌ها برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور از جمله محورهایی است که سران سه قوه در ماه‌های اخیر به مناسبت‌های گوناگون و به شکل بی‌سابقه‌ای به آن تصریح کرده‌اند تا جایی که این مقابله رسمی با ایران‌هراسی دشمنان، واکنش مستقیم مقامات آمریکایی را به دنبال داشته است.

شرط صدور بلیت بازگشت آمریکا به برجام
خطیب‌زاده در نشست خبری دیروز مطرح کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ابراز امیدواری کرد کشورهای اروپایی هم هیئت‌های هم‌تراز و در سطح هیئت رده بالای ایران را به مذاکرات وین اعزام کنند.