میرزا کوچک‌خان و نهضت بزرگ او
در آستانه سالروز شهادت مبارز و آزادی‌خواه نامدار گیلانی

11 آذرماه هر سال، یادآور شهادت مردی است که برای آزادی و استقلال وطن و نجات آن زیر یوغ استعمار و اجانب، از جان گذشت و مظلومانه به دست ایادی استعمار، به شهادت رسید.