از پاداش به صرفه‌جوها تا جهش نرخ پرمصرف‌ها
قدس جزئیات مصوبه گازی دولت را بررسی می‌کند

قرار است از این ماه با صدور قبوض جدید و جریمه چهار برابری مشترکان پرمصرفِ پردرآمد، ترمز مصرف گاز در کشور کشیده شود، در این صورت ۲۵درصد از طبقات برخوردار که ۵۰ درصد گاز تولیدی ایران را مسرفانه مصرف می‌کنند باید بخشی از قیمت تمام‌شده این انرژی را از جیب خودشان بپردازند.

پاداش 33 میلیاردی شرکت گاز به مشترکان کم‌مصرف

مدیر مالی شرکت گاز خراسان رضوی گفت: در یک سال گذشته گازبهای 2میلیون و ۱۰۰ هزار مشترک خوش‌مصرف گاز در بخش خانگی و عمومی خراسان رضوی به مبلغ ۳۳۰ میلیارد ریال مشمول معافیت شده است.

از پاداش به صرفه‌جوها تا جهش نرخ پرمصرف‌ها
قدس جزئیات مصوبه گازی دولت را بررسی می‌کند

قرار است از این ماه با صدور قبوض جدید و جریمه چهار برابری مشترکان پرمصرفِ پردرآمد، ترمز مصرف گاز در کشور کشیده شود، در این صورت ۲۵درصد از طبقات برخوردار که ۵۰ درصد گاز تولیدی ایران را مسرفانه مصرف می‌کنند باید بخشی از قیمت تمام‌شده این انرژی را از جیب خودشان بپردازند.