دولت به دنبال فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی است
وزیر کشور در خراسان جنوبی:

وزیر کشور گفت: بازارچه‌های مرزی برای توسعه اقتصاد استان‌های مرزی حائز اهمیت‌اند ازاین‌رو نگاه دولت بر فعال‌سازی هرچه بیشتر آن‌هاست.

تعارض منافع؛ بلای جان مولدسازی
قدس موانع پیش روی دولت برای افزایش درآمد از روش فروش اموال و دارایی‌ها را بررسی می‌کند

اگرچه دولت به‌دنبال بهره‌مندی از فروش اموال دولتی و مولدسازی دارایی‌ها به ‌عنوان یکی از راه‌های رفع کسری بودجه است، اما آمارهای اقتصادی حاکی از تحقق ‌بخش ناچیزی از درآمدهای پیش‌بینی ‌شده این حوزه است.

ظرفیت‌های مغفول «اکو»

رئیس جمهور دیروز در سخنرانی خود در اجلاس اکو برخی از ظرفیت‌های این سازمان اقتصادی را برشمرد، اما واقعیت این است که طی یک دهه گذشته دیپلماسی اقتصادیِ منطقه‌ای به هیچ وجه در دستور کار جدی دولت ایران نبوده و ظرفیت‌ها یا به هدر رفته و یا در دست رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به ابزاری برای تشدید فشارها به ایران تبدیل شده است.

تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای کوچک
سخنگوی دولت از یک مصوبه هیئت وزیران خبر داد

سخن��وی دولت از تصویب معافیت مالیاتی برای صاحبان کسب‌وکارهای کوچک در لایحه بودجه 1401 در هیئت‌وزیران خبر داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما علی بهادری جهرمی دیشب دراین‌باره گفت: هیئت دولت تاکنون چهار جلسه را به بررسی جزئیات این لایحه اعم از تبصره‌ها و بندهای آن اختصاص داده است.