احتمال تشکیل یک وزارتخانه اجتماعی
ناکارآمدی و موازی کاری در حوزه خانواده و جوانان نمایندگان مجلس را به ارائه طرح تشکیل وزارتی جدید واداشته است

محمود مصدق نزدیک به20 سال پیش بود که نخستین زمزمه‌ها برای تشکیل وزارتخانه‌ای برای خانواده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گوش رسید.