لابی سردفتران دست بردار نیست
بالا گرفتن دوباره جنجال برگ سبز خودرو

چند هفته‌ای بود که مردم از شر دعوای برگ سبز و سند محضری خلاص شده بودند و حتی نیروی انتظامی هم عبارت «سند رسمی نقل و انتقال خودرو» را به بالای برگ سبز اضافه کرده بود، اما یک خبرسازی جدید توسط لابی‌های فعال حامی حقوق سردفتران در مجلس دوباره روی اعصاب مردم رفت؛

افشاگری سردفتران علیه سردفتران
لابی گسترده‌ای برای زمین زدن کفایت برگ سبز خودرو شکل گرفته است

«برای هر شکایت چندصد میلیون تومان کنار می‌گذارند تا حرفشان را به کرسی بنشانند! حتماً می‌پرسید این پول هنگفت از کجا می‌آید؛ پاسخ روشن است از تعویض پلاک خودرو شما و من در دفاتر اسناد رسمی!».

لابی سردفتران دست بردار نیست
بالا گرفتن دوباره جنجال برگ سبز خودرو

چند هفته‌ای بود که مردم از شر دعوای برگ سبز و سند محضری خلاص شده بودند و حتی نیروی انتظامی هم عبارت «سند رسمی نقل و انتقال خودرو» را به بالای برگ سبز اضافه کرده بود، اما یک خبرسازی جدید توسط لابی‌های فعال حامی حقوق سردفتران در مجلس دوباره روی اعصاب مردم رفت؛

افشاگری سردفتران علیه سردفتران
لابی گسترده‌ای برای زمین زدن کفایت برگ سبز خودرو شکل گرفته است

«برای هر شکایت چندصد میلیون تومان کنار می‌گذارند تا حرفشان را به کرسی بنشانند! حتماً می‌پرسید این پول هنگفت از کجا می‌آید؛ پاسخ روشن است از تعویض پلاک خودرو شما و من در دفاتر اسناد رسمی!». این‌ها اظهارات یک مقام مسئول در ناجا یا مردمِ معترض به ماجرای ثبت اسناد رسمی در دفاتر نیست؛ بلکه سخنان یکی از سردفتران مشهدی است که در پی گزارش هفته گذشته قدس با تیتر «لابی سردفتران دست بردار نیست» برای ما بازگو کرده است. ظاهراً ابعاد لابی تعداد معدودی از سردفتران که کلیت این قشر فرهیخته را بدنام کرده، بسیار عمیق‌تر از آن چیزی بود که تصور می‌شد؛ لابی گسترده‌ای که نه از پول‌پاشی برای خریدن نمایندگان و تهدید رسانه‌ها ابایی دارد و نه حتی از شکایت‌های مفصل از خبرنگارانی که در ماجرای برگ سبز ورود کرده‌اند؛ از همه بدتر حتی اگر پایش برسد از توزیع سکه در جلسات پژوهشی نهادهای تقنینی هم دریغ نمی‌کند!