نسخه‌پیچی برای فیش‌های نجومی
دستور رئیسی به سازمان اداری و استخدامی برای تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد

در شرایطی که طی چند روز گذشته مسئله حقوق‌های نامشروع و به اصطلاح نجومی با انتشار چند فیش از یک شرکت پتروشیمی باردیگر بر سر زبان ها افتاد، رئیس‌جمهور تأکید کرد: