من دلائل العالم: انتقاده لحديثه و علمه بحقائق فنون النظر 

من دلائل العالم: انتقاده لحديثه و علمه بحقائق فنون النظر 


از نشانه‌هاى عالم اين است گفتار خود را نقادى كند و به حقايق فنونِ نظر و انديشه، دانا باشد.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه