چرا ۷۰ مرکز علمی کاربردی تعطیل شدند؟

چرا ۷۰ مرکز علمی کاربردی تعطیل شدند؟


به گزارش دانشگاه جامع علمی کاربردی؛ اصغر کشت‌کار، معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: حدود ۷۰مرکز آموزش علمی کاربردی در کشور به دلیل منطبق نبودن با برنامه آمایش سرزمینی استان خود تعطیل شده‌اند؛ اما در عوض ۱۲مرکز آموزش علمی کاربردی خصوصی قدرتمند تأسیس شده است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه