حامد عابدین‌زاده/ مدیر یک شبکه مردمی افراد دارای معلولیت شنوایی

حامد عابدین‌زاده/ مدیر یک شبکه مردمی افراد دارای معلولیت شنوایی


​​​​​​​صدا و سیما باید براساس قانون، برای افراد دارای معلولیت و افراد کم‌شنوا و ناشنوا زیرنویس قرار دهد، اما متأسفانه به صورت مستقل و خودمختار تصمیم می‌گیرد و برای انتخاب مترجم با تشکل‌هایی مثل شبکه ملی و تشکل‌های دیگر مشورت نمی‌کند. در مورد زیرنویس فارسی برای جامعه ناشنوایان تعاریفی شده، اما تاکنون به اجرا نرسیده و با پیگیری شبکه ملی تشکل‌های مردم‌نهاد افراد دارای معلولیت شنوایی و سازمان بهزیستی قول‌هایی داده شده که قرار است در سال ۱۴۰۲ برای تمام فیلم‌ها و سریال‌ها بتوانیم یکسری زیرنویس‌هایی قرار دهیم و همچنین اخباری که وجود دارد به صورت حضور مترجم باشد. امیدواریم مسئولان به قول خودشان عمل کنند.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه