استفاده از ظرفیت مردمی در درمان و پزشکی

استفاده از ظرفیت مردمی در درمان و پزشکی


​​​​​​​نایب‌رئیس شورای کشوری برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره‌وری در آموزش علوم پزشکی به ایسنا گفت: در نظر داریم علاوه بر ظرفیت دانشگاه‌های آزاد و دولتی از ظرفیت مردمی نیز استفاده کنیم. به طور مثال، از ظرفیت پزشکانی که بازنشسته شده‌اند استفاده کنیم. البته در این بین، شرایط باید به نحوی باشد که کیفیت تحت تأثیر قرار نگیرد و رتبه‌های بالا جذب شوند. همچنین می‌توانیم دانشجویان دیگر کشورها را جذب کنیم. با استفاده از ظرفیت مردمی، ظرفیت رشته‌های پزشکی را افزایش دهیم. برخی دانش‌آموزان معدل بالای 19.5 دارند اما نمی‌توانند در رشته پزشکی تحصیل کنند که با افزایش ظرفیت، امکان تحصیل آن‌ها فراهم می‌شود.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه