برش

برش


از پیامبر اکرم(ص) روایت شده: از اولین شب جمعه در ماه رجب غافل نشوید زیرا شبی است که فرشتگان آن را لیلةالرغائب می‌نامند.
این نام‌گذاری به این خاطر است که وقتی یک سوم از شب گذشت هیچ فرشته‌ای در آسمان‌ها و زمین نمی‌ماند مگر اینکه در کعبه و اطراف آن جمع می‌شوند. آنگاه خداوند به‌طور غیرمنتظره‌ای بر آنان وارد شده و می‌فرماید: ‌ای فرشتگانم! هر چه می‌خواهید از من درخواست کنید. فرشتگان عرض می‌کنند: حاجات ما این است که از روزه‌داران رجب درگذری. خداوند می‌فرماید: این کار را انجام دادم.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه