کم‌آبی و جزیره مستقل وزارت نیرو

کم‌آبی و جزیره مستقل وزارت نیرو

مهدی قمیشی، رئیس دانشکده علوم آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز به ایلنا گفت: در مدیریت منابع آبی کشور، وزارت نیرو از دانشگاه‌ها و مجامع علمی نظر نخواسته، جوابی به نکات دانشگاه‌ها نداده و به عنوان یک جزیره کاملاً مستقل کارهایش را با تیم کارشناسی خودش انجام داده است.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه