لا ینال شفاعتی من آخر الصلوه بعد وقتها

لا ینال شفاعتی من آخر الصلوه بعد وقتها


کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، (فردای قیامت) به شفاعت من نخواهد رسید.

برچسب ها :
ارسال دیدگاه