تولید پوشش خوراکی ضد میکروبی

تولید پوشش خوراکی ضد میکروبی


​​​​​​​مهدی ابراهیمی؛ سرپرست جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از اجرای طرح تولید 
پوشش خوراکی 
ضد میکروبی از پوست انار برای افزایش زمان ماندگاری عناب تازه در شرایط خلأ و اتمسفر اصلاح شده در مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان خبر داد. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه