چنبره انداختن «پزشک‌سالاری» بر نظام درمان

چنبره انداختن «پزشک‌سالاری» بر نظام درمان

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار به ایلنا گفت: وزیر بهداشت عضو هیئت علمی است و از دولت خواسته حقوق اعضای هیئت علمی علوم پزشکی افزایش پیدا کند چون منافع خودشان است؛ اما کادر سلامت نه اهمیت دارد و نه اولویت. این حاصل چنبره انداختن «پزشک سالاری» بر نظام درمان است. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه