بقیه پول درمان معلولان کجاست؟

بقیه پول درمان معلولان کجاست؟

به گزارش خانه ملت، محمدعلی محسنی بندپی، رئیس کمیته بهزیستی و توانبخشی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: حدود 100 میلیارد تومان اعتبار برای ارائه خدمات درمانی به افراد دارای معلولیت اختصاص داده شده بود که تنها 240 میلیون آن هزینه شده است. می‌خواهیم بدانیم بقیه این پول کجاست؟

برچسب ها :
ارسال دیدگاه