printlogo


چرایی وجوب روزه


واجب بودن روزه ماه مبارک رمضان، وجوب ثابت است به این معنا که روزه گرفتن در ملت‌های گذشته نیز وجود داشته است... در واقع آیاتی که در ارتباط با روزه آمده، خطاب به پیامبر اکرم(ص)، مؤمنان و مردم است، چه آنکه در آیات خداوند متعال از کلمه «کتب» در بیان حکم وجوب روزه استفاده ‌شده و این کلمه دارای معانی مختلفی است از جمله اینکه روزه برای امت‌های دیگر نیز بوده است. روزه گرفتن بسیار اهمیت دارد و یکی از ارکان ایمان به شمار می‌رود و اگر شرایط آماده باشد انسان باید روزه بگیرد. البته باید توجه داشت روزه گرفتن هم جنبه دنیوی دارد و هم جنبه اخروی.
بهترین عمل در ماه رمضان در کلام پیامبر اکرم(ص)، دوری از گناه است. «انسان باید تلاش کند در این ماه از گناهان دوری کند، به طوری که هم روزه جسمانی و هم روزه معنوی داشته باشد».