printlogo


انقلاب اسلامی سبب ساز توسعه اسلام در جهان
نشست بررسی تأثیر انقلاب اسلامی در آمریکا برگزار شد
تأثیر انقلاب اسلامی در رشد اسلام‌گرایی در آمریکا به همت اندیشگاه رضوی، سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در نشستی مورد بررسی قرار گرفت. 


به گزارش آستان‌نیوز، در این نشست که در محل تالار کنفرانس کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی برگزار شد، دکتر مصطفی رحمانی؛ رئیس پیشین دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن، وقوع انقلاب اسلامی را یکی از مهم‌ترین واقعه‌های عصر حاضر توصیف کرد که موجب توسعه اسلام در اقصا نقاط دنیا شد. 
وی تصریح کرد: این انقلاب زمینه پرورش رهبران قیام‌ها و جنبش‌های آزادی‌خواهانه‌ای همچون مالکوم ایکس و امام عبدالعلی موسی بود که با الگوبرداری از انقلاب ایران در مسیر اعاده حق خود در مقابل کشورهای استعمارگر و نژادپرست قدم برداشتند. 
رحمانی تصریح کرد: انقلابی که در ایران بر پایه ولایت فقیه شکل گرفت موجب شده است نگاه دنیا به جایگاه ایران در عرصه ملی، بین‌المللی، نفوذپذیری و قدرت فراتر از آن باشد که ما در داخل به کشور خود داریم.