printlogo


در همایش تخصصی فعال‌سازی «کریدور و محور شرق» بر توسعه این راهگذر و اقتصادی شدن آن تأکید شد
شاهرگ حیاتی توسعه سرمایه‌گذاری از سرخس تا چابهار
مدیرعامل منطقه آزاد چابهار گفت: کریدور شرق کشور، شاهرگ حیاتی توسعه سرمایه‌گذاری از سرخس تا چابهار است و توسعه این راهگذر با اقتصادی شدن آن محقق می‌شود.


به گزارش آستان‌نیوز، امیر مقدم در نشست تخصصی «کریدور شرق، مسیر ارتباطی افغانستان، ایران و اقیانوس هند» که در قالب همایش تخصصی «فعال‌سازی کریدور و محور شرق» برگزار شد، اظهار کرد: برای توسعه کریدور شرق باید ضمن اقتصادی شدن کریدور، در کنار راه‌گذر کردن آن به اهمیت فعالیت اقتصادی قوی در این کریدور توجه داشته باشیم.
وی اضافه کرد: مطرح شدن چالش‌ها و دغدغه‌های فعالان در این منطقه و تلاش برای حل این مسائل نیازمند برگزاری نشست‌های تخصصی در ابعاد مختلف با تخصص‌های مرتبط و مهم برای کریدور است. برای حل مسائل و توسعه فعالیت‌ها در کریدور شرق همچنین نیازمند انعقاد و اجرای تفاهم‌نامه‌هایی با اتاق‌های بازرگانی ایران و افغانستان هستیم.
مقدم از اهمیت کمربند شرقی کشور و ارتباط مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی گفت و حضور تاجران و فعالان اقتصادی در چابهار را زمینه‌ای مناسب برای تقویت طرح‌های این حوزه دانست و افزود: ایجاد انجمن و کارگروه بخش خصوصی در مناطق یکی از راه‌های توسعه همکاری در کنار بسترهای فراهم شده است.
شایان ذکر است در حاشیه این نشست، در راستای گسترش و توسعه مراودات تجاری با سرمایه‌گذاران افغانستان، تفاهم‌نامه پنج‌جانبه میان اتاق مشترک ایران افغانستان، مناطق آزاد چابهار و سرخس، مناطق ویژه خراسان جنوبی و دوغارون امضا شد.