printlogo


قدردانی وزیر کشور از پویش مردمی مدیریت مصرف گاز در خراسان رضوی
وزیر کشور در مشهد از خانواده‌هایی که با کاهش مصرف گاز در فصل زمستان موجب جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای صنعتی شدند، قدردانی کرد.


وزیر کشور در مراسم پویش مردمی‌ مدیریت مصرف گاز با کاهش ۱۰درصدی در بخش خانگی که در یکی از واحدهای صنعتی مشهد برگزار شد، گفت: اجرای خوب این پویش مردمی در سال گذشته و کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز توسط مردم خراسان رضوی جلو برخی محدودیت‌های گازی صنایع را در فصل سرما گرفت.
احمد وحیدی اظهار کرد: راه اصلی عبور از بحران انرژی، صرفه‌جویی و تغییر در شیوه مصرف بوده و خراسان رضوی در این زمینه کار شایسته‌ای انجام داده است.
وی با اشاره به محدودیت‌های پیش آمده در سال گذشته برای صنایع افزود: محدودیت‌های پیش آمده در واقع کمک صنایع برای تأمین گاز خانگی بود و امروز مردم خراسان رضوی با صرفه‌جویی به کمک صنایع استان آمدند تا محدودیت صنایع را در زمستان کاهش دهند.
 وزیر کشور بیان کرد: سال گذشته یک کار ارزشمند جهادی در خصوص گاز انجام شد و در حالی که ما شاهد بودیم در اروپا بسیاری بر اثر سرما جان سپردند؛ اما در ایران با وجود همه این مسائل، یک نفر به خاطر سرمازدگی دچار مشکل نشد که به دلیل هماهنگی‌ها و کار جهادی بود. اگر امسال نیز با چنین سرما و کمبودی مواجه شویم، بهتر از سال گذشته مدیریت خواهیم کرد.