printlogo


مصرف بالای بنزین و گاز ریشه در «متنوع نبودن سبد انرژی» دارد


محمدجواد توکلی، رئیس سابق پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد، متنوع نبودن سبد مصرف انرژی در ایران را دلیل اصلی بالا بودن مصرف بنزین و گاز دانست و افزود: سرانه مصرف انرژی در کشور در مقایسه با بسیاری از کشورها بالا نیست و در چنین شرایطی صرف افزایش قیمت بنزین و گاز نمی‌تواند به کاهش مصرف منجر شود و لازم است راهکارهای غیرقیمتی همچون تنوع‌بخشی به سبد مصرف انرژی و ایجاد جایگزین برای مردم در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش مسیر اقتصاد، وی افزود: ادعای بیش مصرفی سوخت توسط مردم تحت تأثیر رسانه‌ است، اما آمارها این موضوع را تأیید نمی‌کنند. برای پرمصرف بودن هم از دو شاخص سرانه مصرف انرژی و شدت مصرف انرژی استفاده می‌شود. در صورتی که بر اساس آمار شدت مصرف انرژی در ایران یک سوم امارات و کویت و نصف آمریکا و عربستان است.
حتی مقایسه اشتباهی نیز در این مورد صورت می‌گیرد مانند مصرف گاز در ایران و چین، در صورتی که چین از زغال سنگ استفاده می‌کند. مقایسه شدت مصرف انرژی در کشورها اشتباه است؛ چرا که اقلیم آب و هوا، شیوه تولید و سطح فناوری کشورها با یکدیگر متفاوت است و نمی‌توان این‌ها را با هم مقایسه کرد. خیلی از مسائل نیز راهکار قیمتی ندارد بلکه باید سیاست‌گذاری آن تغییر کند.