printlogo


روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


دوازدهم آذرماه سال1358، پس از آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس خبرگان قانون اساسی تألیف شد، با رأی موافق 99/5درصد ملت ایران به‌تصویب رسید و این روز در تقویم ایران «روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نام گرفت. امام‌خمینی(ره) در این باره فرمود: «معیار در اعمال نهادها قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ کس، چه متصدیان امور کشوری و لشکری و چه اشخاص عادی، جایز نیست».