printlogo


محمود علیگو/ مدیرکل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری

 در قوانین فعلی، مداخله‌کنندگان، شناسایی‌کنندگان و حمایت‌کنندگان از انتشار تصاویر کودکان به‌طور دقیق و شفاف فرایندهای مشخصی ندارند. از طرف دیگر، موضوع فضای مجازی رو به گسترش است و برهمین اساس باید در همین آغاز کار بتوانیم مقرراتی طراحی کنیم که بتواند از کودکان حمایت کند.
آسیب‌هایی که فضای مجازی و این اتفاقات از نظر روحی و روانی به کودکان می‌زند در بسیاری از موارد آگاهانه و به صورت یک جریان و نظام ساختاریافته شکل گرفته است. این فضا نیاز به مراقبت بیشتر دارد، چون کودک در فضای واقعی آسیب‌های خیلی جدی‌تری می‌بیند و ما در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، بخش واقعی آسیب‌ها را ندیده‌ایم.