printlogo


 ۶۰ درصد شکایات به دیوان عدالت رد می‌شود


به گزارش ایسنا؛ حجت الاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه معلمان، پرستاران، پزشکان و کادر درمان در مسائل اداری و استخدامی شکایت می‌کنند، گفت: حدود ۶۰درصد شکایات به دیوان عدالت رد می‌شود، چون مستندات کافی ندارند و یا مقررات آن را مستحق امتیاز تشخیص نمی‌دهد.