printlogo


موضع‌گیری آپارتایدی وزیر نتانیاهو علیه حامیان حماس


ایتمار بن گویر، از وزیران کابینه بنیامین نتانیاهو، به موضع‌گیری آپارتایدی علیه فلسطینی‌ها پرداخت. بن‌گویر ادعا کرد: از بین بردن جنبش حماس حتی شامل افرادی می‌شود که با پخش کردن شیرینی برای خوشحالی عملیات مقاومت علیه اسرائیل از این گروه حمایت می‌کنند. وی در پستی نوشت: برای اینکه روشن باشد می‌گویم، هنگامی که گفته می‌شود حماس باید از بین برود، این شامل کسانی که حمایت و خوشحالی می‌کنند و همچنین کسانی که شیرینی پخش می‌کنند نیز می‌شود. همه این‌ها تروریست هستند و باید از بین بروند!