printlogo


خوش‌اخلاقی سبب وسعت رزق و روزی می‌شود


انسان به اندازه ظرفیت وجودی خودش از بی‌نهایت‌های الهی بهره‌مند می‌شود، بنابراین باید ظرفیت خودش را افزایش دهد تا بتواند بیشترین بهره‌ها را از داشته‌های الهی ببرد. برای مثال، کودک وقتی از والدین پول می‌خواهد پدر و مادر به اندازه عقل اقتصادی فرزند به او پول می‌دهند.در قرآن کریم عواملی برای افزایش ظرفیت وجودی انسان ذکر شده که باید به آن توجه شود، خوش‌اخلاقی یکی از عواملی است که می‌تواند ظرفیت انسان را برای کسب رزق‌های بزرگ وسیع کند. امام علی(ع) فرمودند آن کسی که خوش‌اخلاق و گشاده‌رو باشد رزق بسیاری نصیبش خواهد شد؛ اخلاق خوش صفتی است که خداوند آن را دوست دارد، حتی اگر این صفت در کافر باشد و از بداخلاقی بیزار است، حتی اگر در وجود یک عالم زاهد باشد.