printlogo


شوک منفی صدری به سرخ ها

در حالی که مجید صدری در ادعای جذاب دیگری وعده تازه ای داد و اعلام کرد تا قبل از بازی با نفت آبادان در روز چهارشنبه 15 درصد از قرارداد این فصل بازیکنان را پرداخت می‌کند اما این اتفاق رخ نداد.این درحالی است که کادرفنی و بازیکنان با ناراحتی شدید از عملی نشدن وعده تازه‌ای از سرپرست خود راهی زمین مسابقه شوند.