printlogo


به نشر

   آموزش نویسندگی خلاق
دومین جلسه قرارگاه مرکزی دختران انجمن اسلامی مشهد، در فروشگاه مرکزی کتاب و محصولات فرهنگی به‌نشر برگزار شد.به گزارش آستان‌نیوز نیلوفر نویدی؛ نویسنده، مربی نوجوان و طنزنویس در این نشست در خصوص شگردهای نویسندگی خلاق گفت: آزادنویسی روزانه و بیان اهداف مشخص و روشن درباره توقعات خود از نوشتن از گام‌های کلیدی در آغاز نویسندگی خلاق است. وی در ادامه داشتن نظم و استمرار، تمرین مداوم در نوشتن، آشنایی با کتاب‌های نویسندگی و خواندن کتاب‌های مختلف را از دیگر اصول نویسندگی خلاق عنوان کرد.همچنین فاطمه‌سادات عابدی در زمینه ارتقای ابعاد تشکیلات دانش‌آموزی، موضوعاتی از قبیل اهمیت کار گروهی، مصادیق و چگونگی فعالیت‌های انجمنی در مدرسه و... با حاضران گفت‌وگو کرد.